O nás About us

Prvního peruánského naháče Cana Wawa (Badíka) jsme si přivezli z chovatelské stanice Moravianpearl v létě roku 2010. V naší domácnosti se jednalo o úplně prvního pejska. Pro toto plemeno jsme se rozhodli z prostého důvodu – chtěli jsme většího psa vhodného do domu bez nároků na úklid srsti.  Následovalo mnoho hodin studování dostupných  a někdy i rozporuplných informací o naháčích na internetu. Z vrhu peruánských naháčů velkých, který se brzy poté narodil, jsme vybrali tmavého pejska, který u nás dostal nové jméno hodící se k jeho povaze – Badík. Jako mnoho dalších chovatelů jsme peruánskému naháči „propadli“ a na jaře roku 2012 naši rodinnou smečku rozšířila fenka Jackie z chovatelské stanice Nort Brun. Ačkoliv jsou oba naši pejsci ve svých vlastnostech odlišní, jedno mají společné – bezmezně milují svou rodinu a gauč s polštářky.

CHSWe bought our first Peruvian hairless dog, Cana Wawa (Badík), from kennel Moravianpearl in summer 2010. In our household it was the very first dog. We decided for this breed for a simple reason – we wanted a bigger dog suitable to the house with no need for cleaning fur. Followed many hours of studying the available and sometimes contradictory informations about hairless dogs on the Internet. From the litter of Peruvians, which was soon born, we chose a dark dog that got a new name suitable to his nature – Badík. Like a many other breeders of Peruvians, we fell for them and in the spring 2012 our familly pack expanded with a bitch Jackie from kennel Nort Brun. Although both of our dogs are different characters, they have one thing in common – they completely love their familly and sofa with cushions.